وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئيس اداره ثبت احوال قروه
نام ونام خانوادگي: بهزاد حضرتي
سوابق تحصيلي: ليسانس
سوابق شغلي: 30 سال
ايثارگري:-