وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: خيابان آيت الله خامنه اي جنوبي
شماره تلفن اداره: 08725223310،08725222150،08725240013
شماره فاكس: 08725223310
كدپستي: 6661857155
کروکی: